หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7547 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน นข 1537 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 1.75 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (Infrared Thermometer) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 6151 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]ซื้อยางรถยนต์พร้อมปรับเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อถังขยะแบบมีล้อ ปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]