หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7547 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน นข 1537 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 1.75 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (Infrared Thermometer) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 6151 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]ซื้อยางรถยนต์พร้อมปรับเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อถังขยะแบบมีล้อ ปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1890 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลมาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานธุรการ สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889