หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางลาย แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาปฏิบัติงานรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินฯ แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อน้ำมันดีเซล แผนงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างท่าข้าวทรัพย์อุดม - หนองอ้อ (ช่วง 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างท่าข้าวทรัพย์อุดม - หนองอ้อ (ช่วง 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุดนตรี แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 6 รายการ) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 56-048 สายหนองบัวแบน บ้านทุ่งพรหมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ (แบตเตอรี่รถยนต์) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กข 7547 พิจิตร แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังคันคลองศิริวัฒน์ - ถนนสายวัดคุณพุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปนานายเสมียน สิงห์สังข์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889