หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง C55 หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง C55 หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองชะโด-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง C55 หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 6151 พิจิตร แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง C55 หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2564) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล (รถเคลื่อนที่เร็ว EMS) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมตาสุขจากบ้านนายสนม ทับทอง - นานายสุรินทร์ เอี่ยมแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำตรายาง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889