หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย) แผนงานเคหะและชุมชน [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 6151 พิจิตร) แผนงานการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานผู้บริหาร) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน C56 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ 5 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมสะเดาจากบ้าน นายสายชล เพ็ชรเนียม - นานายสยาม ยมจันทร์ หมู่ 10 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช ยงทอง หมู่ 4 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช ยงทอง หมู่ 4 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมสะเดาจากบ้าน นายสายชล เพ็ชรเนียม - นานายสยาม ยมจันทร์ หมู่ 10 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน C56 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ 5 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง (รถ SME) แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาวาดภาพบนฝาผนังภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำตรายาง ป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-8569