หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ท่าหลวง   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.ทับคล้อ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.คลองทราย   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 12 พ.ค. 2565
อบต.คลองทราย   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ โรงเรียนในเขตตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 12 พ.ค. 2565
อบต.ไผ่หลวง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. ถุงขยะดำ ขนาด 24x30 จำนวน 4 แพ็ค 2. ถุงขยะดำ ขนาด 28x36 จำนวน 10 แพ็ค 3. กระดาษม้วนใหญ่ในห้องน้ำ จำนวน 3 กล่อง 4. ทิชชูกล่อง จำนวน 7 กล่อง 5. น้ำยาเช็ดกระจก จำนวน 2 โหล 6. น้ำยาถูพื้น จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.แหลมรัง   จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิกสี คลองป่าแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.แหลมรัง   จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดีหมี จำนวน 5 สายทาง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.แหลมรัง   จ้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายคันคลองเสธหนั่นด้านทิศใต้ หมู่ 6 - หมู่ 8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.ห้วยแก้ว   จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.บึงบัว   จัดซื้อที่ดิน ตามโครงการจัดซื้อที่ดินไม่เกิน ๑๕ ไร่ สำหรับจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว จำนวน ๒ แปล 12 พ.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   จ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.สำนักขุนเณร   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.โรงช้าง   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.คลองคะเชนทร์   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดั้ม) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน พจ.๘๑-๐๘๖๖ จำนวน ๓ รายการ (ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๑๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.บางลาย   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย) แผนงานเคหะและชุมชน 12 พ.ค. 2565
อบต.บางลาย   จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 12 พ.ค. 2565
อบต.บางลาย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.ไผ่ขวาง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 790
 
กิจกรรม อบต.
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-8569
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย