หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


 
นายธรรมนูญ เทศอินทร์
กำนันตำบลบางลาย
โทร : 089-9640256
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายประยูร ศิลลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
โทร : 082-4092141


นายปราโมทย์ ผิวพรรณ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
โทร : 098-2697267


นายเพลิน ใจกล่ำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
โทร : 094-6129701


นายแดง ปรางทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
โทร : 085-7303021


นายสุพจน์ เอมอารมณ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
โทร : 081-0468514


นายสมศักดิ์ สุภาผล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
โทร : 091-1510635


นายสมพงษ์ สังข์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
โทร : 087-8415078


นางรัตนา สังข์ทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
โทร : 099-1865835


นายสำเภา สังข์ทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
โทร : 083-4722821
 
กิจกรรม อบต.
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-8569
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย