หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นายประเสริฐ คุ้ยแคะ
ประธานสภา อบต.บางลาย
 


 
นายเสน่ห์ สงวนสิน
รองประธานสภาอบต. บางลาย


 
นางนงนุช ชูยุทธ
เลขานุการสภา อบต.บางลาย
 
สมาชิกสภา
 


นางลันทม ศิลลา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายสุเทพ สุดนุช
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายนิยม น้ำนุช
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2


นายมนูญ ดิสนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายภาคิณ จันทร์เชื้อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายบุญเรือง จันทร์เรือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4


นายสุรสิทธิ์ โภคพูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายวินัย คงมณี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายสุทิน มีจาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายสาคร ทองกล่ำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นายชินทัช อาจธัญกิจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายสมยศ จรขำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายสุเทพ อภัยภักดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10


นายไกรศรี เกตุบางลาย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย