หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นายวิสูตร แก้วสกุล
ประธานสภาฯ
โทร : 081-9714015
 


 
นายบุญเรือง จันทร์เถื่อน
รองประธานสภาฯ
โทร : 093-1515583


 
นางนงนุช ชูยุทธ
เลขานุการสภาฯ
โทร : 081-7798871
 
สมาชิกสภา
 


นางลันทม ศิลลา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
โทร : 087-3132199


นายไพฑูรย์ เรืองศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
โทร : 095-0108179


นางสาริกา ปั้นสมใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
โทร : 093-2499719


นายสุรสิทธิ์ โภคพูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
โทร : 085-6066107


นายสุทิน มีจาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทร : 089-8579192


นายชินทัช อาจธัญกิจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
โทร : 087-8495500


นายสุรัตน์ เทียมศร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
โทร : 0824620018


นายลำจวน แท่งทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
โทร : 087-2084489
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-8569
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย