หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
การแสดงนาฏยลีลาบูชาหลวงพ่อเพชร [ 5 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 3
 


 
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 7
 
 
     


 
กิจกรรมวันป่าไม้โลก ณ วัดคุณพุ่ม [ 14 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 5
 


 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) [ 8 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 5
 
 
     


 
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 250
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 76
 


 
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 72
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. [ 6 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 64
 


 
โครงการอบรมปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 631
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย