หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บางลาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
ข่าวสาร
 
  
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย ) พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่วางตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6) จำนวน  ๓  อัตรา  ดังนี้
   ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร
          ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารการคลัง ระดับต้น) จำนวน  ๑  อัตรา
          ๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน  ๑  อัตรา
               (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  ๓.   ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)          จำนวน  ๑  อัตรา

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย  จึงขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความประสงค์จะขอโอนมาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดัง ขอให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
          ๑. คำร้องขอโอน(ย้าย)
          ๒. หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)จากต้นสังกัด
          ๓. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
          ๔. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงาน
          ๕. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยให้ยื่นเอกสารที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หรือหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หรือติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๖๙๐-๒๘๘๙ ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2564 เวลา 14.09 น. โดย สำนักปลัด อบต.บางลาย

ผู้เข้าชม 417 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-8569
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย