หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บางลาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1.1 ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  จำนวน  1  อัตรา
1.2 ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จำนวน  1  อัตรา
1.2 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จำนวน  1  อัตรา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
            ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอโอนส่งคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติพนักงาน หนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (กำหนดการรับโอนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสำนักงาน ก.อบต. จะแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการย้าย การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบลให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ) หรือหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หรือติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5690-2889 ในวันและเวลาราชการ
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 14.05 น. โดย สำนักปลัด อบต.บางลาย

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-8569
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย