หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด  26 มิ.ย. 2563 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 7 (63/2564)  4 เม.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับ อบต.บางลาย) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT))  1 เม.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลายสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนกุมภาพันธ์64  10 มี.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2564  10 ก.พ. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  8 ก.พ. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2564  4 ก.พ. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2564  22 ม.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย โดยสำนักปลัดร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.บางลาย ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564  22 ธ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  26 พ.ย. 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  25 พ.ย. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  5 พ.ย. 2563 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การต่อและออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูล และไพ่ ประจำปี 2564  3 พ.ย. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  16 ต.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  1 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563  8 ก.ย. 2563 13
  (1)     2      3      4   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889