หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายคันคลองชลประทาน C56 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลบางลาย  28 เม.ย. 2565 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแหลมสะเดาฯ หมู่ที่ 10 ตำบลบางลาย  28 เม.ย. 2565 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายธวัช ยงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลาย  28 เม.ย. 2565 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแหลมสะเดาจากบ้านนายสายชลฯ หมู่ที่ 10 ตำบลบางลาย  11 เม.ย. 2565 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายธวัช ยงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลาย  11 เม.ย. 2565 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคันคลองชลประทาน C56 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลบางลาย  8 เม.ย. 2565 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1 เม.ย. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1 เม.ย. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป  1 เม.ย. 2565 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการปรับปรุงงถนนคสล.ฯ สายบ้านนายบุญส่งฯ หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย  17 มี.ค. 2565 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการปรับปรุงงถนนคสล. สายบ้านนายเสมียนฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาาย  17 มี.ค. 2565 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายสำเริงฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย  17 มี.ค. 2565 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  14 มี.ค. 2565 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางเข้าบ้านนายบุญเหลือฯ หมู่ที่ 2 ตำบลบางลายฯ   7 ก.พ. 2565 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางสาวสังวาลย์ มีจาด หมู่ที่ 6 ตำบลบางลายฯ   7 ก.พ. 2565 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการลงลูกรังพร้อมบดทับฯ หมู่ที่ 6 ตำบลบางลายฯ   1 ก.พ. 2565 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังพร้อมบดทับฯ หมู่ที่ 3 ตำบลบางลายฯ   1 ก.พ. 2565 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลบ้านแหลมตาสุข หมู่ที่ 10 ตำบลบางลายฯ   24 ม.ค. 2565 41
  (1)     2      3      4      5   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-8569