หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสูง หมู่ที่5บ้านหาดสูงฯ  12 มี.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.01 (จ้างก่อสร้างฯ สถานีสูบน้ำฯ ม.5 บ้านหาดสูงฯ)   12 มี.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯบ้านบางลายเหนือ2ม.2บ้านบางลายเหนือฯ  5 มี.ค. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านบางลายฯ  5 มี.ค. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านประดาทอง หมู่ที่ 6 บ้านประดาทองฯ  5 มี.ค. 2564 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายใต้หมู่ที่7บ้านบางลายใต้ฯ  5 มี.ค. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.01 (จ้างก่อสร้างฯ สถานีสูบน้ำฯ ม.2 บ้านบางลายเหนือฯ)   5 มี.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.01 (จ้างก่อสร้างฯ สถานีสูบน้ำฯ ม.7 บ้านบางลายใต้ฯ)   5 มี.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.01 (จ้างก่อสร้างฯ สถานีสูบน้ำฯ ม.6 บ้านประดาทอง)   3 มี.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.01 (จ้างก่อสร้างฯ สถานีสูบน้ำฯ ม.3 บ้านบางลายฯ)   26 ก.พ. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัวแบน หมู่ 8 ต.บางลาย  25 ส.ค. 2563 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองถ้ำ หมู่ 4 ต.บางลาย  25 ส.ค. 2563 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อ หมู่ 3 - หม่ 10 ต.บางลาย  24 ส.ค. 2563 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)  20 ส.ค. 2563 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลอง - บ้านนางกิมล้วน วีระพันธ์ หมู่ 9 ต.บางลาย  19 ส.ค. 2563 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงบ้านบางลายเหนือ - บ้านพักแพสูบน้ำ หมู่ 2 ต.บางลาย  19 ส.ค. 2563 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองถ้ำ หมู่ 4 ตำบลบางลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ส.ค. 2563 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อ หมู่ 3 - หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ส.ค. 2563 527
  (1)     2   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889