หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลอง C55 ม. 9 ตำบลบางลายฯ   21 ก.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลอง C55 ม. 9 ตำบลบางลายฯ  15 ก.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. จากหนองชะโด-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ตำบลบางลายฯ   13 ก.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคันคลอง C55 หมู่ที่ 9 ตำบลบางลายฯ   13 ก.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางลายฯ  10 มิ.ย. 2564 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแหลมตาสุขจากบ้านนายสนมฯ ม. 10 ต.บางลายฯ   8 มิ.ย. 2564 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายจำลอง แท่งทอง ม. 5 ตำบลบางลายฯ   7 มิ.ย. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแหลมตาสุขจากบ้านนายสนมฯ ม. 10 ต.บางลายฯ  1 มิ.ย. 2564 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายจำลอง แท่งทอง ม. 5 ตำบลบางลายฯ  31 พ.ค. 2564 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแหลมตาสุขฯ หมู่ที่ 10 ตำบลบางลายฯ  12 พ.ค. 2564 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายจำลองฯ หมู่ที่ 5 ตำบลบางลายฯ  12 พ.ค. 2564 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการซ่อมแซมถนน่โดยลงลูกรังพร้อมทำการบดทับฯ หมู่ที่ 8 ตำบลบางลายฯ  11 พ.ค. 2564 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสว่างฯ หมู่ที่ 6 ตำบลบางลายฯ  7 พ.ค. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเลียบคลองชลประทาน C54ฯ หมู่ที่ 7 ตำบลบางลายฯ  7 พ.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายบ้านนางทองเจือฯ หมู่ที่ 7 ตำบลบางลายฯ  7 พ.ค. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางลงบ้านนายรวมฯ หมู่ที่ 7 ตำบลบางลายฯ  7 พ.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสูง หมู่ที่5บ้านหาดสูงฯ  12 มี.ค. 2564 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.01 (จ้างก่อสร้างฯ สถานีสูบน้ำฯ ม.5 บ้านหาดสูงฯ)   12 มี.ค. 2564 39
  (1)     2      3   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889