หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ประจำปี 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)  
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889