หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การลงทะเบียนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การลงทะเบียนขอรับเงินผุ้เบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การขอรับเบี้บยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การชำระภาษีป้าย [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์(กรณีเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889