หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)  
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889