หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย


 
นายไพศาล มณีขวัญ
รองปลัด อบต.บางลาย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพศาล มณีขวัญ
รองปลัด อบต.บางลาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไพศาล มณีขวัญ
รองปลัด อบต.บางลาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางศิรินิรันดร์ ศรีนาราง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889